Monday, November 26, 2007

SELAMAT MENUNAIKAN FARDHU HAJI

Baitullah

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful

Wherein are plain memorials (of Allah's guidance); the place where Abraham stood up to pray; and whosoever entereth it is safe. And pilgrimage to the House is a duty unto Allah for mankind, for him who can find a way thither. As for him who disbelieveth, (let him know that) lo! Allah is Independent of (all) creatures. –Ali Imran ayat 97

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang

Firman Allah SWT di dalam Surah Ali Imran Ayat 97 yang bermaksud,

Di situ ada tanda-tanda keterangan yang nyata (yang menunjukkan kemuliaannya; di antaranya ialah) Makam Nabi Ibrahim dan sesiapa yang masuk ke dalamnya aman tenteramlah dia dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat Haji dengan mengunjungi Baitullah iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya dan sesiapa yang kufur (ingkarkan kewajipan ibadat Haji itu), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak berhajatkan sesuatu pun) dari sekalian makhluk. – Ali Imran ayat 97

TALBIAH

LABBAI KALLAH HUMMA LABBAIK,
LABBAI KA LASYARIKALA KA LABBAIK,
INNAL HAMDA WANNI’ MATA LAKA WALMULK,
LA SYAR RIKALAK

HambaMu telah datang menyambut panggilanMU Ya Tuhan, hambaMu datang menyambut panggilanMu. Sesungguhnya segala puji-pujian, nikmat dan kerajaan adalah kepunyaanMu dan tidak ada sekutu bagiMu.

Bulan haji datang lagi. Kepada semua pelawat-pelawat blog ini khasnya dan semua umat Islam amnya yang telah berangkat atau akan berangkat ke tanah suci, saya ingin mengucapkan Selamat Menunaikan Rukun Islam Kelima. Selamat pergi dan selamat kembali. Semoga Allah SWT mengurniakan haji mabrur kepada mereka. Insya Allah. Amin.

No comments: