Tuesday, September 1, 2009


Surah Yunus Ayat 37 yang bermaksud, Al-Qur'an ini tidak mungkin diada-adakan oleh selain daripada Allah, tetapi ia adalah satu pengesahan bagi apa yang sebelumnya, dan satu penjelasan Kitab, yang di dalamnya tiada keraguan, daripada Pemelihara semua alam. - Surah Yunus Ayat 37


Surat Toha Ayat 2 yang bermaksudnya, Kami tidak menurunkan al-Qur'an kepada kamu supaya kamu menjadi sengsara. - Surat Toha ayat 2

No comments: