Thursday, December 13, 2007

HEAP OF RUBBISH
oang hindraf

Ani kan bacaita jua diee pasal Hindraf (Hindu Right Action Force), sabab bilang haie disuat habaa kaluaa pasal caita bisia. Bila hujung minggu bila bukan Hindraf, Bersih yang bakumpul amai-amai di KL. Hindraf ani bilang buting tia haram, inda badaftar dian Registrar of Society (ROS), mangada akan pakumpulan haram, jalamanya pun haram jadah, bisia mbuat kuil pun ada yang cara haram dan Syarikat Hindraf Enteprise pun sudah diharam akan.

Aku tahun dapan ani kan 20 tahun sudah ku tinggal di Samananjung, hantap tahu diee paangai oang bisia ani. Bila ya talihat ada pohon kayu yang basaa-basaa dikit, bah kan mbuat kuil tah bisia sieeng pohon kayu atu. Mula-mula dibuatnya umah-umahan (damit nganya), batah-batah dikit jadi basaa, amun dibiaa akan batah batah patung barhala bisia pun ditauhnya taya aah kuil atu. Kala-kala bukan silap bisia nganya, tapi badan-badan PBT pun kala-kala inda paduli. Patutnya aieenya kakal damit atu dibuang taya, tapi anie inda, sudahnya basaa bahaau tah bisia kan uboh akan, macam yang di Shah Alam bahaau-bahaau ani. Amun sudahnya basaa diubuh akan, banyak taya caitanya, oang politik masuk campo, Hindraf masuk campo, Hindu Sangam masuk campo, pada hal kuil atu mimingnya dibuat cara haram!!! Ani yang kala-kala PBT ani mbuat kaaja paloi!!!

Aieku bakaaja di GLC bianie, ada dua tiga kali miting dian PBT pasal kan ngalih kuil haram di tanah syarikat GLC atu. Taang-taang sudah kuil atu haram, dibuat inda ada kalulusan, anie kan miting lagi dian wakil kuil atu kan malalih kuil ka tampat lain. Abis tanah tampat kuil bahaau atu siapa yang mbaie kalau bukan PBT. Daie yang taang-taang haram jadi taya halal. Ani tah parbuatan PBT yang inda ku tahu aah mana otak bisia, dikapala tuhut pakah. Jadi bisia atu sanang hantap tia hatinya sabab ada kuil bahaau dan tanah pun ada dibaie oleh PBT. Nasib baik ada oang politik yang macam si Mohd Khir Toyo atu, yang banaa-banaa manguatkuasakan undang-undang. Aku satuju ku hantap bila Ketua-Ketua PBT di baienya panyapu balum batah anie. Mimang bisia atu layak dibaie panyapu, supaya dapat bisia nyapu samuha banda-banda yang haram di kawasan bisia. Syabas saya ucapkan kepada Mantari Basar Salangor!!

Ani kan batanya jua, adakah oang Kadayan kita yang mbuat surau atau masjid yang inda ada kalulusan Jabatan Agama Islam? Satahu ku daie diee damit mulanya sampai lagas sudah kapala kaangani, inda ada surau atau masjid yang dibuat tanpa kalulusan Jabatan Agama Islam. Ngapa???? Sabab ugama kita suci, ugama Allah. Pasal surau, pasal masjid ani jangan dipamain akan, tampat kita baibadat.

Oang-oang Hindraf yang kabanyakannya loyaa, inda bisia bamatakah, inda baotakkah? Sudah tah bisiaa ani asalnya bukan oang sini, ani kan balabih-labih taya. Oang bisia ani pandai-pandai, tapi inda bisia mambuat kajian kah tantang jurang parbezaan ekonomi oang pribumi di Sabah dan Saawak dan oang Asli di Samananjung dangan oang bisia. Aku batutuan ani inda ada fakta, tapi aku CABAA pamimpin-pamimpin Hindraf ani malawat ka pandalaman Sabah dian Saawak. Siapa labih susah, labih miskin, labih daif oang bisiaa kah atau oang pribumi Sabah dian Saawak??? Baapa amai oang pribumi Sabah dian Saawak yang inda bakaaja tatap babanding dian oang bisia??? Tapi oang pribumi Sabah dian Saawak inda ya mbuat kaaja-kaaja haram macam oang bisia ani. Naagi kita ada undang-undang, ada parlambagaan jangan nyusah akan oang lain. Lihat saja naagi Sabah contohnya, baapa kali sudah batukaa kaajaan? Daiee USNO batukaa ka BERJAYA batukaa ka PBS batukaa ka UMNO. Apa haatinya samuha ani? Amun kita inda picaya lagi aah kaajaan yang mamaintah atu kita tukaa malalui pilihan aya. Amun Wakil-Wakil Rakyat yang dipilih inda bakaaja, suuh bisia bakaaja, amun malas jua, TUKAA aie pilihan aya nanti. Ani pilihan aya inda lagi batah ani. Lihat, analisa, balik-balik ya buk wakil-wakil rakyat atu, apa pambangunan yang bisia bawa aah oang kita salama ani. Puas hati, inda puas hati, tangah-tangah, inda tahu atau apa? Bila puas hati suuh bisia sambung lagi bila inda tukaa. Tapi jangan mbuat kaaja paloi macam Hindraf anie, yang manyusah akan oang lain. Kita kan ka KL aie hujung minggu pun malas, sabab kadai tutup yang bahampian tampat bisia nunjuk parasaan atu dan panyakit yang tatap ada di KL ani jalan sasak, lagi-lagi bila ada jalan yang ditutup olih Polis bila Hindraf dian Barsih ani nunjuk parasaan.


Bila kita lihat di TV, oang-oang Hindraf ani mangagung-agungkan Mahatma Ghandi dian Kuin Elizabeth II. Salama-lama ani datuk bisia, bapa bisia dan anak-anak bisia mana aah bisia diam??? Naagi mana yang mbaie bisia makan? Mana bisia bakaaja? Oang bisia yang bakkaja jadi loyaa atu siapa palanggan bisia? Oang daie India kah oang daie England? Aku amun oang Malaysia mangagung-agung akan pamimpin-pamimpin naagi lain, hantap maahku. Amun aku KPN tatap ku kabiee bisia ani. Balagak macam oang pribumi, ingatlah dikit kamu atu siapa? Anie pun sudah baik bila Tunku Abdul Rahman bianie dapat barkompromi untuk mbaie bisia taraf kawarganagaraan, amun inda siapa kamu? Ani timbul pula caita pasal oang Hindraf mambanci UMNO. Sakali lagi aku CABAA oang Hindraf, siapa yang mamparjuangkan kamardikaan naagi ani sampai kamu sanang SIKULAH TINGGI-TINGGI SAMPAI JADI LOYAA, BANIAGAA BASAA, JADI JUTAWAN, JADI SANANG LINANG, kalau bukan oang UMNO bukan oang Malayu???? Mata kamu bulaakah!!!

Ani sakali lagi ku kan batanya, baapa amai oang Kadayan di Sabah dian Saawak yang sudah jadi JUTAWAN, jadi loyaa, baniaga basaa-basaa, mamiliki stesen TV swasta, mamiliki syarikat panarbangan dan sabaginya? Astro tu milik siapa, Air Asia tu milik siapa? Milik oang Kadayan? Mudah-Mudahan. Kadayan Boonai INDA tamasuk sabab caita Hindraf ani di Malaysia nganya. Di Boonai pun inda baapa amai oang bisia ani. Banaa…. oang Kadayan di Sabah dian di Saawak inda amai babanding dian bangsa bisia ani, tapi daie sagi nisbah, dapat jua dikia atu. Bila kan dikiaa oang pribumi Sabah dian Saawak labih barhak manarima kasanangan macam atu….tatapi naagi ani adil, bila yang pandai maabut paluang-paluang baniagaa inda kia Kina kah, India kah, Malayu kah, kaajaan tatap mbaie layanan yang sama. Adakah kes kaajaan inda nyuuh oang India dian Kina baniagaa? Alum ku tadangaa. Samuha ani oang Hindraf inda talihatkah? Bila bisia banaa-banaa inda talihat, miming tah banaa bisia atu BULAA!!!

Kaajaan inda maah bila aayat naagi ani inda malabihi batas. Tapi dalam kes Hindraf anie banaa-banaa sudah malabihi batas. Kaajaan banyak sudah balambut, batolak ansoo, manjaga parpaduan, manjaga sensitivity rakyat, tapi JANGAN ambil paluang atas sikap kaajaan yang macam atu. Bila inda sanang kan naagi ani, BALALIH ka naagie yang labih sanang. Macam dalam tahun 70an dan 80an bianie, amai aayat naagi ani yang balalih ka Australia dian Kanada. Kaajaan inda ya mahalang. Oang Hindraf ani sama dian tumpuk tahi, inda labih inda kuang. Bah atu tah nganya, bila ada yang kan komen jangan sagan-sagan. Aku hantap maahku kan oang Hindraf ani. Manyusah akan.

7 comments:

Hj Ramlee said...

Amun dami atu ujamu yang uang kampung di Sabah jaan Saawak ni labih siksa-daipada Kaling, baik tah pulang kita mbooking stadium bola supaya kita himpun akan jalama yang miskin, jaih, katinggalan.. Salajoo tah kita ucap-ucapi paintah yang mbiaa aka kita miskin sabatah ani..

Maka jangku kita mbooking stadium bola atu, kaana paintah inda mau kita 'bademonstrasi jalanan' konon. Jadi mun kita mbooking stadium, himpun akan jalama didalam, inda nganggu kadai Kina. Biar tia FRU yang njaga diluar pa baik. Kita bahimpun kan ndangaa dangan ngucap-ngucapi paintah, ukan ya kan mahambalang dangan jaan batu.

Tapi mun pamit bahimpun lam stadium pun inda kana bai, yang umpun stadium pun kajaa-kajaa tia tuhutnya kan 'ngaprup'dii kan nyewa stadium, apa haatinya..? Nda kan paintah tah pulang ngubah pandiian yang kami 'anti-pahimpunan 'lam stadium' tia pulang..!

Banaanya paintah ani luan hijapkan kamaahan dangan. Ia nganya yang pikeenya pandai, ia nganya yang pikeenya luus. Yang paling ia hijap, mun uja dangan indaya ta jawap..

Masaalah Hindraf atau Bersih ani damit nganya mun pandai ngusai ( da usah ba caita pasal Islam Hari-Hari, Islam Kala-Kala pun buleh).

Tapi uleh kaana pamimpin UMNO luan ambung, luan hantap campin pikee basia, ani tah yang jadinya.

Sapatutnya mun sudah tadangaa yang dangan maah, ada yang kan bahimpun kan ndangaa dangan baucap pasal apa basia kan ba sua'a...capat-capat tah dillagau pamimpim basia, dibawa ba dailog kah, dimanis-manis kah, di didangaa usai-usai yang uja basia kah.. Ani dikit pun dada. Kita ucap-ucapi tah pulang dangan, sampai dangan labih tia pulang maah. Di suuh pulis jaan bai pamit, digaatak kan ditangkap.

Ngapa PM atau wakilnya inda mau bajumpa jaan ayat yang maah..? Kaana takut inda ada panjawap? Kaana hijapkan hilang kuasa mun dangan tahu kisah-kisah dii..?

Ani sudah Kaling baani nunjukakan yang basia maah, timbul tah pulang caita yang uang Sabah jaan Saawak labih miskin daipada Kaling. Atu bahau ya nampaa muha sandii..sapatutnya paintah BN jaan wakil-wakil ayatnya sudah ba'harakiri' kasupanan..

Jadi 'jangku, mun kita mbooking stadium jalan ngada akan pahimpunan batanya aah paintah ngapa kita luan miskin, apa katah alasan paintah inda mbanaa akan kita bahimpun..? Stadium sadang kana baiki? Stadium kana booking sudah uleh konset Jom Heboh..?

Cua kamu pikee..?

A.S. Kasah said...

KOTA KINABALU :Fakta bahawa kumpulan Pribumi Sabah antara lain merupakan kumpulan termiskin di Malaysia adalah sesuatu yang mengaibkan buat Kerajaan Barisan Nasional (BN) Sabah.

Timbalan Pengerusi Parti Keadilan Rakyat (PKR) Sabah Christina Liew berkata ,BN Sabah telah berkuasa selama 14 tahun sejak mengambil alih kerajaan sejak pilihan raya 1994.

"Bagaimanapun, senario kemiskinan itu terus tidak berubah.Jelas, kerajaan tidak mengendahkan kepentingan rakyat.Apa yang paling jelas tentang perbezaan ekonomi di Sabah ialah orang kaya menjadi semakin kaya dan yang meskin semakin meskin.

"Nasib baiklah, hasil siasatan Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNDP) Malaysia,Singapura dan Brunei tidak berbohong," katanya dalam kenyataan ,disini pada Rabu.Christina berkata para pemimpin Kadazandusun Murut (KDM) seperti Datuk Joseph Pairin Kitingan, Tan Sri Bernard Dompok dan Tan Sri Joseph Kurup telah gagal memenuhi hasrat rakyat yang menyokong mereka dengan jujur sejak lebih dua dekad.

"Apa yang telah mereka lakukan untuk meningkatkan taraf sosio ekonomi suku kau tempatan di Sabah? Mungkin mereka harus mengundurkan diri secara terhormat dan biarkan pemimpin yang berorentasikan rakyat mengisi tempat MEREKA," katanya.

Sumber: Harian Express Khamis 13hb 12 2007

A.S. Kasah said...

Sabah natives even poorer, says UNDP

12 December, 2007
Kuala Lumpur: It is a fallacy to say Indians are the poorest in Malaysia.

Instead, the indigenous groups in Sabah and Sarawak, who are Bumiputeras, and the rural populace in Kelantan, Terengganu and Kedah are the country's poorest.

These are findings by the United Nations Development Programme (UNDP) for Malaysia, Singapore and Brunei.

Therefore, the Hindu Rights Action Force's (Hindraf) accusation that the Indians are the poorest of the Malaysian society was not true, said UNDP resident representative Dr Richard Leete.

"The most intense poverty in Malaysia is not among the Indians, but the indigenous communities in Sabah and Sarawak, and the rural population in Kelantan, Terengganu and Kedah.

"Most of them (hardcore poor) are in the agricultural sector," he told a press conference in conjunction with the International Poverty Conference here Tuesday.

The three-day conference will explore various themes and trends in poverty, including growing income inequality in Asia.

On poverty, Dr Leete said the Malaysian Government had succesfully reduced poverty rate to 5.7 per cent in 2004, as compared to 49 per cent in 1970.

Of that figure, he said, 8.3 per cent were Bumiputeras, Indian (2.9 per cent) and Chinese (0.6 per cent).

Responding to the same issue, Datuk Seri Dr Sulaiman Mahbob, director-general of the Economic Planning Unit (EPU) in the Prime Minister's Department, said poverty eradication was carried out irrespective of races.

"Several ministries have been tasked to address the issue accordingly," he said, referring to the growing urban poor and inequalities among the races.

National Implementation Task Force advisor Datuk Dr Zainal Aznam Yusof said the Government was transparent in poverty eradication.

Overall, he said, the Bumiputeras, including the indigenous groups, have the lowest income and income growth, as compared to the Chinese and Indians.

The conference is jointly organised by the UNDP, EPU, World Bank Institute and University Malaya's Centre for Poverty and Development Studies.

Earlier, Sulaiman launched a joint EPU-UNDP publication entitled "Malaysia: Measuring and Monitoring Poverty and Inequality".

The book reviews approaches for measuring issues and provides a detailed account of the methodology used in determining the country's new poverty line.

According to the book, the poverty line for Peninsular Malaysia in 2004 was RM543, RM704 (Sabah) and RM608 (Sarawak).

Households with incomes below the poverty line were considered poor.

A.S. Kasah said...

The Star - Wednesday December 12, 2007

UNDP: Intense poverty among Sabah, Sarawak and east coast residents

By NG CHENG YEE

KUALA LUMPUR: The indigenous groups from Sabah and Sarawak and the Malays living in the east coast are among the poorest people in the country.

United Nations Development Programme (UNDP) resident representative Dr Richard Leete said the indigenous groups, who are also bumiputras, and Malays in Kelantan and Terengganu were the poorest.

“The most intense poverty is not among the Indians but the indigenous groups in Sabah, Sarawak and those who live in the east coast states,” he said at a press conference in conjunction with the International Poverty Conference here yesterday.

The conference was jointly organised by the UNDP, Economic Planning Unit, World Bank Institute and University Malaya’s Centre for Poverty and Development Studies.

Dr Leete, who added that 93% of the people living in poverty in Malaysia were bumiputras, also said Malaysia had successfully reduced the poverty rate from 49.3% in the 1970s to 5.7% in 2004.

In 2004, the poverty rate among the bumiputras was 8.3% while it was 2.9% for Indians and 0.6% for the Chinese.

National Implementation Task Force advisor Datuk Dr Zainal Aznam Yusof said bumiputras, including the indigenous groups, had the lowest income and income growth, compared to the Chinese and Indians.

“On average, the Chinese and Indians enjoy faster income growth compared to their bumiputra counterparts,” he said.

EPU director-general Datuk Seri Dr Sulaiman Mahbob said poverty eradication programmes were carried out irrespective of race.

He added that several ministries had been tasked with addressing the issue of rising urban poverty and inequality among the various races.

Dr Sulaiman earlier launched the joint UNDP-EPU publication entitled Malaysia: Measuring and Monitoring Poverty and Inequality, which documents the methods used by the Government to measure poverty and income inequity.

The book provides a detailed account of the methodology used in determining the new poverty line.

According to the book, the poverty line for Peninsular Malaysia in 2004 was RM543, while it was RM704 for Sabah and RM608 for Sarawak. Households with incomes below the poverty line are considered poor.

salim said...

Bagi aku kerajaan terlalu over reacted dlm hal ni,kemudian di tambah pula diberitahu wang sabah dan sarawak lagi miskin daripada hindraf ,bukan kah ini menampakkan kepaluian kerajaan.jadi selama ini apatah yang di buat kerajaan bila batah sudah merdeka kekal jua miskin.patut nya yang meintah atu jaan melihat untuk kebaikan kaum nya ngaya.Apa yang terjadi atu ada sebabnya,yang ku fikir yang meintah atu kelupahan kan wang lain atau pun pua pua kelupahan.cakap tidak serupa bikin.

Anonymous said...

Kaajan yang mamaintah Nagaa aie ani taluan batah sudah jawapannya tu. Jadi kalupaan ya kan ayat Sabah/Saawak selama lama ani. Tapi pun mun bukan Kaajan Pusat Sabah/Saawak ni boleh jua bangun sandiee bah yang bananya. tatapi pecah/paintah @ Divide and Rule ani tah yang biaksanya yang digunakan oleh Pemimpin2 KL.

Anonymous said...

bah apalagi....pantak taia kaling2 kapiee ahh.....