Sunday, December 2, 2007

NOSTALGIA MAJALIS KAAMAIAN DI KAMPUNG KADAYAN TAHUN 60an (BAH. 2)

Membaca Al-quran


NOSTALGIA MAJALIS KAAMAIAN DI KAMPUNG KADAYAN TAHUN 60an (BAH. 2)

Dialek : Kadayan Sabah

Ani kan nyambung lagi, caita ani banyak malaat. Yang sabanaanya aku kan nulis pasal makan-makan doa salamat oang kan naik haji, tapi jauh tia malaat ka tampat lain. Oang patuhaan mulanya bilakan naik haji ani macam inda kan mulih ka kampung lagi. Pasal oang naik haji ani banyak caita. Tapi kan ku caita akan dikit-dikit nganya. Pasal atu taya makan-makan doa salamat atu panting. Minta aah Allah SWT supaya oang yang naik haji atu salamat baangkat dian salamat mulih. “MULIH” ani jangan silap tapsir, dalam dialek Kadayan mulih ani ada dua makna, mulih yang pertama haatinya babalik ka umah atau ka kampung. “Mulih” yang kadua atu mulih yang banaa atau maninggal dunia. Ada jua paambahan (perumpamaan) dalam dialek Kadayan pasal ILMU PAMULIHAN. Ilmu pamulihan atu haatinya Ilmu Akhirat.

Oang tuha-tuha mulanya, aie makan-makan sambil-sambil bacaita pasal ILMU KADAYAN, bisia bacaita jua pasal ILMU PAMULIHAN. Tapi jaman atu kakal diee damit, yang bisia tutuan akan inda kita mahaati. Pandangaan diee hantap dalam bunyinya. Aku sampai kaangani bila mulih ka kampung, oang tuha-tuha bacaita pasal ilmu pamulihan, inda ku baapa mahaati. Tahu-tahu saja tah diee ani bukannya hantap dalam ilmu pangatahuan, balajaa pun dikit-dikit nganya.

Naik haji mulanya dalam tahun 50an dan awal tahun 60an bukan ya tagal-tagal macam kaang ani. Mulanya inda dangan naik kapal taabang, tapi naik kapal laut. Pajalanan daie Sabah ka Pelabuhan Jeddah mangambil masa 3 – 4 bulan. Masa untuk mulih mula inda kuang daie 6 bulan. Macam atu punya batah. Pasal atu oang tuha-tuha mulanya bila ya naik haji banyak macam tia pasanannya, sabab bisia tahu mungkin mulih mungkin inda.

Yang sabanaanya budaya oang Kadayan mulanya payahkan dimahaati. Bila bacaita pasal soal kawin, mati, naik haji, tahlil dan doa salamat hantap Islamnya. Tapi disabalik atu ada lagi jua yang ngamal akan ilmu-ilmu kabatinan yang boleh dikata akan ILMU HITAM. Kala-kala oang yang sama atu taya yang bila bacaita pasal ILMU PAMULIHAN yang hantap tahu bunyinya. Apa kian gayanya macam atu, cuba tolong dikit-dikit, bila ada oang yang tahu-tahu pasal caita ani.

Biaksanya oang Kadayan mulanya bila ya kan makan-makan doa salamat tolak bala kah, bisia buat aie siang untuk kasanangan oang kampung datang, bila malam payah mulih BALUUM atau BAPATANG, satu hal jua atu kan mbawa CUCUL, lampong picit atau lampong kabaid. Pasal atu taya makan-makan ani salalunya kana buat aie siang.

Bila makan-makan basaa macam makan-makan tahun, oang kan naik haji atau oang kawin, misti mbuat TAATAK, sabab umah inda tabuat. Bila kan dikia basaa damit, inda tamasuk ucing, kia-kia baatus jua dangan datang. Bila samuha kan ka umah, tatap inda tabuat. Amun umah yang JANJIT, ada yang MAAOYUT galagaa atau panyucuk umah, silap-silap untuh.

Oang mulanya bila ya manggil makan-makan inda ya bapadah jaamnya, biaksanya “tangah haie” nganya uja bisia. Lagi pun oang mulanya, inda bilang buah umah ada jaam. Aku aie damit mulanya, malihat jaam pun inda pandai, di umah pun kami inda bajaam. Sudah sikolah bahaau tah tahu malihat jaam atu pun kala-kala salah jua. Tapi TAKUIN kan bilang buah umah ada. Ada yang inda tahu haati TAKUIN? Uja oang kaang ani “kalendar atau haie bulan”. Macam mana ia di lagau TAKUIN atu inda ku tahu. Mungkin pakar Dialek Kadayan saparti Tuan Haji Ramlee Dua, Amde Sidik atau Sdra Mahmud Osman dapat mbaie panjalasan. Ada kamungkinan TAKUIN atu datangnya daie bahasa Arab ia itu Taqwim. Oleh sabab oang Kadayan ani lidahnya KAAU dikit, payah kan nyabut Taqwim atu jadi tia TAKUIN. Inda jua ku baapa tahu. Tunggu komen pambaca nanti.

Pasal lidah KAAU ani pun banyak caita. Aie diee damit mulanya kan nyabut “R” atau “RA” hantap payahnya. Aie diee balajaa ngaji mulanya, kan nyabut “RA” tu…eeh kan dicaita akan pun malas. Payah hantap. Pitua aie mullah bapa mulanya aie nya ngajaa ngaji, sanang nganya. Bila ada yang ingat lagi kan “pohon PAINGAT-PAINGAT”. Paingat-paingat nie inda ya basaa pohonnya, paling basaa pun macam kalingking. Amun di PULAK dahannya bagatah dikit-dikit. Bila yang biaksa MAHAT macam aku mulanya, dipahatan banyak pohon paingat-paingat. Jadi babalik ka caita lidah KAAU, balah dua pohon paingat-paingat atu, di AAUT nipis-nipis dijadi akan pangikis lidah. Bilang haie sambat, baca salawat 3 kali, lapas atu kikis tia lidah dian pangikis paingat-paingat yang sudah sudah diaaut atu. Insya Allah, mangasi, lambut jadinya lidah.

Yang sabanaanya paingat-paingat ani salain daie kan pangikis lidah, ia jua di buat akan PANUNJUK aie balajaa ngaji. Uja oang patuhaan mulanya, bila paingat-paingat ani dibuat akan panunjuk, mbaie capat ingat bila ngaji. Pasal atu tah aie diee damit mulanya, paingat-paingat dibuat akan panunjuk mbaca ALIP-ALIP. Bila ada kanak-kanak bahaau yang inda tahu kan ALIP-ALIP, ALIP-ALIP atu maksudnya MUQADAM uja dangan kaangani.

Bacaita pasal jaam, amun di kampung mulanya, banyak tia yang baloyar buruk. Bila ada yang bajaam tangan, jangan tah kau tanya, “pukul baapa?” Jawapannya sanang nganya “baapa kali kau guna?" (maksudnya : baapa kali tumbok kau guna?) atau "taap dian tibadak balum tuha, balum ada pukulnya!”. Hantap banaa oang Kadayan ani kan baluusnya. Caita pasal BALUUS ani, oang Kadayan biaksanya ada yang hantap BAALUUS. Di kampung mulanya ada saoang yang hantap BALUUS. Bila tajumpa ia, biaksanya ditagoo akan,“kamana kau tangah? Sanang nganya jawapnya tu “kahadapan”. Eeh... hantap sandi baluusnya banaa jalama tu.

Bersambung……….

1 comment:

bangkutut said...

ceita pasal naik haji ani, banyak hantap pantang larangnya, yang kuingat;

i. Bersedakah jangan PISANG karang tergelincir di Makkah.
ii. rajin-rajin bersedakah Galagah (tebu) inda karing lihir di sana.

banyak lagi, kelupahan ku ehh.