Tuesday, December 4, 2007

KOMEN TUAN HAJI RAMLEE DUA BERKAITAN TAKUIN

By Haji Ramlee Dua


Aau, luus tagoo mu tu 'wang. Takuin ni andang asalnya dai bahasa Aab "Takwim". Kalendaa, uja uang kaagani jua. Di Bangladesh ('lam bahasa Bengali) jaan diPakistan ('lam bahasa Urdu) pun takwim uja basia. "Tarikh" yang uja Aab, aibulan uja dii, pun tarikh jua 'lam bahasa Bengali jaan Urdu..

Tapi banaanya su'al aibulan atau takuin ni hantap haliwatnya mun di palajaai usai-usai. Kita yang nuutakan ugama Islam haapkan bulan kaana dipadang pasee jaang hujan, jadi Aab mulanya ulah malihat bulan dilangit, maka basia ulah ngia musim jaan ai, nuut bulan. Tapi masaalahnya, kalendaa jaman ani inda nuut kalendaa bulan.

Kalendaa yang kana pakai kaang ani bagalaa Gregorian Calender (kalendaa Gregori - banyak uang dii inda tahu hujung-puhunnya baang ani..). Ulih kaana uang putih yang nguntrol dun-ya kaang ani, maka Gregorian Calender tia yang kana pakai hantap. Tapi jaan salah paham, banyak kakal kalendaa lain yang kakal kana pakai itu buatnya..

Gregorian Calender ani diubah daipada Julian Calender atas cadangan jalama badama Aloysius Lilius dan disatujui ulih Pope Gregory ke8, pada 24 aibulan February, 1582.

Maka sababnya kalendaa Gregori ani kana ubah dai kalendaa Julian, kaana kalendaa Julian mikin batah mikin mamanjang, jadi mun sudah batah musim ba ubah tapi aibulan kakal..yang manjadi masaalah paling basaa, musim Easter pun tuut ba ubah..!

Mun nuut pahaman jaan rikod uang Kristian mulanya, Yesus Kristus (Nabi Isa Alaihi Salam), kana salib di Baitul Makdis (Jerusalem) musim bunga (salapas musim sajuk, sabalum musim hangat). Musim atu digalaa Easter, uja uang putih yang batutuan Inglis. Uang Kristian mulai manghuutmati Good Friday sampai Easter Sunday. Nabi Isa kononya kana salib ai lima (Good Friday). Ia hidup babalik ai minggu (Easter Sunday).

Tapi masaalah jaan Julian Calendaa, (macam jua kalendaa Islam), Easter atu pandai baubah kahadapan tujunya. Jadi sudah batah-baah ai Yesus kana salib diraikan ukannya ngam musimnya..bilang tahun pandai ba ubah, macam bulan Ramadan jaan bulan Syawal kita..! Mahaati kamu kah itu..?

Jadi untuk ngusai masaalah ani supaya Easter atu luus ainya bilang tahun dan inda bulih maju kahadapan sampai Easter diraikan luar masa jaan musim, jalama badama Aloysius Lilius ani mbuat cadangan aah Pope Gregory ke8, supaya diusai kalendaa Julian dan nuut ki'an bahau'..

Mun kamu kan hantap jadi bingung lagi..

Gregorian Calender ani banaanya ialah kalendaa bulan yang makai ilmu hisab. Ai dikia sabagai yunit masa, kamudian dibahagi kapada tahun yang mangandungi 365 atau 366 ai. Kalendaa ani bapusing sa roun tiap-tiap 146,097 ai, atau 400 tahun (mun dikia dai saminggu 7 ai, 20,871 minggu)..

Hadangtah itu dahulu..mun siapa kan mamalui kan ngatahui labih lagi, bai komen saja..
...Hj Ramlee Dua

1 comment:

salim said...

siok caita mu tu liau,ani bana bana buat penyelidikan tahniah.jadi apa pendapat mu pasal takuin hijrah luuskah tu?atau ada pendapat pasal takuin kina pasal banyak dengan beucap ia hampir luus.ani mau ditanyakan aah yang punya blog suuh jelama yang hantap beluus atu jawab .Walau bagaimana pun tahniah menyediakan ruang ini kerana ini lah masa depan.