Saturday, October 27, 2007

lagu-lagu kedayan (quite a rare collection)


Baju Kabaya by Ibharim Hj Diman

Baju Kuung by Ibrahim Hj Diman

Cam Cambi by Penyanyi Kedayan

Daun Sadaman by Ibrahim Hj Diman

Hujan Baai-Baai by Ibrahim Hj Diman

Papan Manjungkat by Ibrahim Hj Diman

3 comments:

Anonymous said...

A'kum.. Mana kita luih lagu atu tangah? taimakasih masukkan dlm internet - ibrahim hj diman

A.S. Kasah said...

Wa'alaikum salam tangahnya. Payah ku mahunjaa jamu lagumu anie. Dua tiga tahun sudah ada kawanku oang Kadayan daie Labuhan bapadah yang ada saoang panyanyi oang Kadayan yang badama Ibrahim Hj Diman. Ku hunja di internet inda ku tajumpa. Awal tahun anie ku hunjaa di IMEEM bahaau taku tajumpa. Lagu atu di taoh oleh oang Boonai.

Taima kasih lai sabab badudun aah blogku anie. Panjang umoo kita bajumpa.

Anonymous said...

mun ada lagu sabuting atu auu bisai banaa....."minah.....batis mu bunting padi...dada mu baisii..."