Tuesday, October 9, 2007

NOSTALGIA HARI RAYA (TAHUN 60an)Part 4

Bahasa : Kadayan Sabah
Amaran : Jangan sekali-kali bermain dengan meriam buluh. Ia amat merbahaya dan boleh menyebabkan kecederaan yang serius.

Aie Aya di kampung diee mulanya, inda ya macam kaangani. Makanan dan minuman inda banyak jinis. Yang ada kalupis dian wajit nganya, bila nasib baik ada jua hubi baabus atau oti-oti kaing yang dibali daie kadai. Minuman pun inda banyak jinis. Salalunya kopi dian tiee nganya.

Aie jaman diee damit mulanya umah tabuka ani inda ada. Bila aie aya, siapa-siapa kan BADUDUN, siang kah atau malam datang tah saja. Andangnya macam atu adat oang kampung jaman atu.

Yang hantap sanang hati diee kanak-kanak jua nganya. Balusie kasana balusie kamaie. Amun kabaid kakal ada, inda ada lain yang kan dibuat, MASANG BADIL, mandi di sungai. Aie puasa inda olah mandi puas-puas, nyalam pun inda dapat, taajun-taajun pun inda olah, takut tamasuk aing ka talinga atau mulut. Batal puasa! Biaksanya sabalah malamaie, lapas masang BADIL BULUH kami bamai-amai mandi di sungai. Mandi di sungai ani bukan nya tagal-tagal. Dua tiga jaam bahaau tah puas. Sampai kacut “si awang damit”.

Kanak-kanak kampung mulanya, bilang oang pandai bananang, bila inda pandai bananang, PALOI tah jalama atu. Sabab apa? Sabab bilang buting kampung mulanya inda jauh daie sungai. Amun ada sungai misti pandai BANANANG. Baumah sieeng sungai atu pun ada sababnya. Inda jauh ngangkut aieng. Mulanya bukan ada aing paip macam kaang ani. Dua baadih aing dipikul dian pikulan. Pikulan aing tu ada panyangkutannya aah nauh baadi. Bila inda pandai mikul, sampai ka umah kala-kala tinggal sapauh nganya aingnya, tumpah.

Tapi oang mulanya kia pandai jua, aing dalam baadi atu inda tumpah bila ditauhi DAUN-DAUN GATAH. Daun atu timbul di atas aing dalam baadi. Jadi amun bagaak pun aing inda tumpah sabab dihalang olih daun. Tapi amun abah aie mikul aing tu, tumpah tah atu aing nya, inda olah jua.

Mulih mandi, siapa yang tahu aie damit mulanya, mimang lapaa. Atu tah masa yang baik asanya makan kalupis bacacah kari payau, minum kopi hangat. Hantap baik asanya tu tangahnya!

Malam aya partama tu kakal amai kanak-kanak yang bamain. Balusiee kasana balusie kamaie, main BADIL BULUH. Masa atu tah jua oang patuhaan masang LAMPONG GAS. Disababkan kawasan taang, kanak-kanak pun sanang balusie kasana kamaie. LAMPONG GAS ani pun banyak caita, tapi bukan aie ani, nanti kamudian. Cuma yang kan ku caitakan pasal kaadan kawasan umah taang. Patuhaan masang LAMPONG GAS bukannya bilang haie. Cuma haie-haie tattantu nganya LAMPONG GAS dipasang. Sabab apa? Sabab LAMPONG GAS kuat makan minyak gas. Bukan atu nganya, mintolnya pun kana ganti salajuu. Bila mintol bubus, lain tia upanya, maaknya pun inda usai.

Amun kan dikanang-kanang, aie diee damit mulanya sabab biaksa baluum, sakali LAMPONG GAS di pasang olih oang patuhaan, suasana pun baubah. Tapi lampong taang ani pun ada jua masaalahnya. KULINTUTU. Kulintutu atu ingin hantap mahuung LAMPONG GAS. Bukan KULINTUTU nganya, banyak tia yang lain mahaga macam kaawai, bilalang, biek-biek, banyak tia, inda lagi ku takanang.

Bersambung.............

No comments: