Sunday, October 7, 2007

NOSTALGIA HARI RAYA (TAHUN 60an)Part 2

Bahasa : Kadayan Sabah
Amaran : Jangan sekali-kali bermain dengan meriam buluh. Ia amat merbahaya dan boleh menyebabkan kecederaan yang serius.

Bila kan dikanang-kanang hantap baanieenya kanak-kanak mulanya. Tiga haie tiga malam bajuut-juut main BADIL BULUH. Sampai tuli bah uja dangan talinga. Amun kana lagau pun inda tadangaa. Menangil. Batah-batah jadi matingal. Yang baik takanang diee, malam bacucul. Kampung kami mulanya inda ada elektrik, aing paip jauh sakali. Inda ada lampung yang bakalip-kalip macam kaang anie. Bacucul malam Aie Aya atu satu kamastian uja dangan. Miskin macam mana pun kau, kakal jua bacucul. Sabuting dian pun cukup asal bacucul.

Di kampung kami mulanya jaang bacucul mamakai lampung palita, sabab payahkan luih minyak gas (tanah). Kalau ada pun payah ngangkut daie kadai. Jadi, bilang buah umah bacucul makai dian nganya. Bila dian yang panjang dapat jua sampai dua jam, atu pun bila inda baangin kuat. Bila baangin tagalnya abis tia. Lapas atu dipasang dian bahaau.

Malam aya, bacucul, babadil buluh, oang tuha-tuha maabus kalupis dan mbungkus wajit sambil bagalap-galap, satu kanangan yang payah kan dilupa akan uja dangan. Haie atu tah yang paling ditunggu-tungu oleh samuha kanak-kanak dian oang patuhaan jua. Kaang ani di kampung Kedayan pun macam atu jua tapi banyak tia kalainannya. Badil BULUH inda lagi ada. Bacucul pun pakai lampung palita dan lampung bakalip-kalip, jaang yang bacucul mamakai dian.

Aie diee damit mulanya, oang tuha-tuha salajuu nakut-nakuti, uja bisia aie malam aya atu banyak “roh” paadian-paadian yang sudah maninggal datang kaumah. Bila kamu inda picaya, uja bisia, cuba kamu hamboo tapung di hadapan pintu umah. Isok sambat kamu lihat, ada tampak batisnya aah tapung atu. Yang kita kanak-kanak ani picaya hantap, kala-kala ada jua niat kan mahamboo tapung dihadapan pintu, tapi takut, mangkali ada tampak batis manusia.

Malam aya, oang tuha-tuha ahiee tidoo sabab sibuk mahuaa dadih kalupis, mbungkus, manjalin dian maabus kalupis. Macam atu jua ngacau wajit di kawah dian mambungkus wajit. Kalupis dian wajit adalah makanan tradisi oang Kedayan samada di Boonai, Saawak dian Sabah sampai kaanani. Katupat ada jua dibuat oleh oang tuha-tuha, tapi bukan katupat sateh, tapi katupat yang digalaa KATUPAT LAPAT. Lamang dian randang musim atu inda ada.

Lauk yang biaksa dimasak musim Aie Aya ialah kari hayam kampung dan yang istimiwa sakali KARI DAGING PAYAU. Daging payau inda ya dapat dibali di kadai, tapi samalam dua malam sabalum aya atu, ada yang ajin babuu ka imba mancahaie payau. Amun luih payau, alhamdulillah, dapat jua maasai daging. Macam diee dikampung mulanya, kan makan daging sapi payah kan dapat. Satu haaga mahal, indung kita inda tabali, kadua jaang-jaang dangan nyumbalih sapi atau kaabau. Bila ada oang kawin, bahaau tah maasai makan daging, atu pun inda salajuu.

Daie sagi makanan (kuih muih) selain wajit dia kalupis, ada jua oang kampung yang mbuat pinyaam, punjung, tapai, buah hulu. Macam kuih sapit atu ada jua, tapi makanan atu bukan makanan tradisi oang Kadayan. Atu makanan oang Boonai.

Bersambung..............

2 comments:

Hj Ramlee said...

Au..loos sudah uja mu tu wang. Maasai jua babadil buluh ni mulanya, nganya gaya kita dikampung ai jaman kanak-kanak inda baapa canggih kaana badil buluh ni mun nda baik nasip pandai tamoo, kamuha tuju pacahannya..ada yang salajoo bulaa. Loos tah jua paintah inda nyuuh dangan babadil..kanak-kanak ni inda mahaati dilaang.

Mun siapa nda baapa tahu gaya malatop akan badil buluh ni sanang nganya..yang paalu (1) kabaid (2) aing (3)pandidik (4) buluh yang bapapat kia-kia 4 atau 5 kaki panjang.

Buluh tu ditabuk dipohonnya. Tabuknya kia-kia satangah inci buka pun cukup. Kabaid dimasuk akan ka lam buluh yang malangui dikit. Tuangi aing kabaid lam buluh dikit-dikit sampai ya manggisis bunyinya. Lapas atu tunu lubang jaan pandidik, lusee jauh-jauh sabalum ya malatom..

A.S. Kasah said...

Thanks for your valuable comments. I'm trying my level best to reconstruct my fading memory of my chilhood days.